Root Catalog / ถอน
1
NEW!
ถขกบ23
เครื่องถอนขนไก่มอเตอร์บนขนาด 23 น้ิว

เป็นเครื่องถอนขนไก่ขนาด 23 นิ้ว สามารถใส่ไก่ได้ครั้งละ 8-10 ตัว หมดปัญหาเรื่องมอเตอร์และสายพานโดนน้ำครับ


28000
NEW!
ถขกบ30
เครื่องถอนขนไก่มอเตอร์บนขนาด 30 นิ้ว

เป็นเครื่องถอนขนไก่แบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดนมอเตอร์และสายพาน สามารถแ้ก้ไข ซ่อมบำรุงได้งาย สามารถถอนขนไก่ได้คราวละ 15 -20 ตัว

 


32000
NEW!
ถขกบ26
เครื่องถอนขนไก่มอเตอร์บนขนาด 26 น้ิว

เครื่องถอนขนไก่มอเตอร์บนขนาด 26 น้ิว ราคาไม่รวมมอเตอร์ 30000 บาท


30000
NEW!
ถขกบ18
เครื่องถอนขนไก่มอเตอร์บน

เครื่องถอนขนไก่ขนาด 18 นิ้ว มอเตอร์บน ราคา 25000 บาท เป็นราคายังไม่รวมมอเตอร์


25000
ถขก26
เครื่องถอนขนไก่ขนาด 26 นิ้วแบบมีประตู

เป็นขนาด 26 นิ้ว สามารถใส่ไก่ได้ครั้งละ 10-15 ตัว มีประตูสามารถเปิดให้ไก่หลุดออกจากเครื่องได้เลยไม่ต้องปิดเครืองหรือยืนล้วงครับ


ราคาเฉพาะเครื่อง 21000 บาท
ถขก30
เครื่องถอนขนไก่ขนาด 30 นิ้วมีประตู

ไซส์ใหญ่สุด มาตรฐาน ใส่ไก่ได้ครั้งละ 18-20 ตัว มอเตอร์ มาตรฐาน 3 แรงกะลังดีครับ


ราคาเฉพาะเครื่อง 24,500 บาท
ถขก18
เครื่องถอนขนไก่ขนาด 18 นิ้ว

เหมาะสำหรับผู้ทีทำไก่ครั้งละไม่มาก หรือทำไก่ไม่ค่อยมีไซร์มาตรฐาน ประเภทฟาร์มทำไก่ตายก้อได้ครับ


ราคาเฉพาะเครื่อง 15,500 บาท
ปถขก01
แป้นใส่ซิลกันน้ำเครื่องถอนขนไก่

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการปั่นขนไก่ แต่เป็นของต้องห้ามของมอเตอร์ สายพาน มูเล่ย์ ลูกปืน ต้องห้ามให้รั่วลงไปส่วนภายในถังได้ แป้นเพลากลางจึงเป็นส่วนที่สำคัญ เป็นหน้าด่านกั้นน้ำไม่ให้ลงไปได้ โดยแป้นตัวนี้ใช้อลูมิเนียมหล่อมากลึงเป็นบ่าไว้สำหรับใส่ซิลกันน้ำ ซื้งก้อเป็นซิลกันน้ำทั่วๆไปที่ใช้กันเกษตรกรรม เมื่อไรก้อตามที่ส่วนนี้สึกหรอ เครืองจะเริมเกเรให้เห็น อาการก้อเช่น หมุนช้าลง ไม่มีแรง ไฟดูด สำคัญนะครับ ต้องคอยๆดูแลด้วย


ลยถ01
ลูกยางถอนขนไก่

ทำงานเหมือนคีมยักษ์คอยดึงขนไก่ออก ไม่ว่าขนใหญ่เล็ก ไม่ให้รอดสายตา เปลี่ยนเมื่อส่วนที่เป็นลอนเล็กๆสึกหรอ เพราะมันจะทำงานไม่ดี เหมือนคนแก่ไม่มีฟันแหละครับ ขนาดความยาวมาตรฐาน 9.5 ซม.ทำด้วยยางพาราครับ


ถขก23
เครื่องถอนขนไก่ 23 นิ้ว

สามารถทำไก่ได้คราละ 8-10 ตัว มีประตูเปิดเมื่อไก่ถูกถอนขนหมดแล้ว สามารถเปิดให้ไก่ออกจากเครื่องได้เลย


ราคาเฉพาะเครื่อง 20000 บาท
1